127 128 129 130 132 134 135 141 143 144 145 147 148 149

Porównaj ustrój Rzymu w okresie republiki i pryncypatu - wskaż, jak zmienia się rola urzędów i instytucji 

Rozwiązanie: