125 126 127 128 129 130 132 134 138 141 143 144 145

Wskaż przyczyny najazdów barbarzyńców na Rzym 

Rozwiązanie: