117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 129 130 132 134 135 138

Wymień prowincje, w których najczęściej powstawały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie w I i II w. n.e. 

Rozwiązanie: