111 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130

Jak rozumiesz znaczenie przytoczonych rzymskich sentencji prawnych?

Rozwiązanie: