107 111 112 113 115 116 118 119 120 121 122 123 125 126 127 128

W jakiej części Imperium Rzymskiego powstał wał Hadriana? 

Rozwiązanie: