101 102 103 105 107 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122

Wskaż najważniejsze przejawy kryzysu republiki rzymskiej pod koniec II i w I w. p.n.e. 

Rozwiązanie: