96 97 98 101 102 103 105 111 112 113 115 116 117 118

Z jakich powodów gladiatorzy mogli stanowić zagrożenie dla Rzymu 

Rozwiązanie: