<
2 7 8 11 12

Przedstaw okoliczności, które doprowadziły do objęcia panowania na Litwie i Polsce przez Kazimierza Jagiellończyka 

Rozwiązanie: