85 86 89 90 91 92 94 97 98 100 101 103 104 106

Wyjaśnij, jakie okoliczności polityczne miały skłonić Mieszka do przejęcia chrztu.

Rozwiązanie: