70 71 73 74 76 77 79 82 83 85 86 89 90 91

Zapoznaj się z dwoma fragmentami kroniki Thietmara, a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie:
Oceń, czy podane w tekście A informacje na temat pałacu...
Pokaż więcej...