66 67 68 70 71 73 74 76 79 80 82 83 85 86

Oceń, jaką rolę w zarządzaniu państwem Karola Wielkiego odgrywało pismo.

Rozwiązanie:
Pismo odgrywało znaczną rolę w państwie Karola, które było zbyt...
Pokaż więcej...