4 5 8 10 11 13 14 16 17

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” - przy fałszywych.

Rozwiązanie:
Systemy irygacyjnetworzono, aby odprowadzać nadmiar wody z opadów. FBudowa systemówirygacyjnych...
Pokaż więcej...