52 53 55 56 58 61 65 66 67 68 70 71 73

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: