41 42 43 44 46 47 49 52 53 55 56 58 61

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie:
a) Podaj, które spośród wymienionych w tekście postaci współtworzyły II...
Pokaż więcej...