131 134 135 136 137 139 140 145 146 148 149 151 152

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P" przy zdaniach prawdziwych, a „F" - przy fałszywych.

Rozwiązanie:
Jednym z największych problemów, z którymi musiał się zmierzyć Kazimierz...
Pokaż więcej...