121 122 124 125 127 128 130 134 135 136 137 139 140 142

Wyjaśnij, w jaki sposób rozwój miast wpłynął na przeobrażenia w architekturze sakralnej.

Rozwiązanie:
Rozwój miast pozwolił na wznoszenie świątyń, które nie musiały pełnić...
Pokaż więcej...