4 5 7 8 10 11 14 16 17 20 21 22 23

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Rozwiązanie:
Świętą księgą wyznawców judaizmu jestA. Stary Testament. B. Nowy Testament....
Pokaż więcej...