118 119 121 122 124 125 127 130 131 134 135 136 137 139

Zapoznaj się z fragmentem czterech artykułów praskich z 1420 r., a następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: