110 111 112 113 115 116 118 121 122 124 125 127 128 130

Zapoznaj się z miniaturą ukazującą bitwę pod Mohi, a następnie wyjaśnij, w jaki sposób jej autorprzedstawił różnice pomiędzy siłami mongolskimi i europejskim rycerstwem.

Rozwiązanie: