100 101 103 104 106 107 110 112 113 115 116 118 119 121 122

Podaj, jakie okoliczności doprowadziły do ucieczki Bolesława Śmiałego z kraju.

Rozwiązanie:
Do ucieczki Bolesława Śmiałego z kraju doszło na skutek konfliktu...
Pokaż więcej...