84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Które państwa zdaniem Churchilla znalazły się za żelazną kurtyną?

Rozwiązanie: