83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Między jakimi państwami biegła a jakie państwa dzieliła żelazna kurtyna?

Rozwiązanie: