82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Wyjaśnij jakie ograniczenia deklaracja nakładała na władze każdego państwa.

 

Rozwiązanie: