1 7 8 12 13 15 17 18 19 20

Kto jest autorem orędzia?

Rozwiązanie: