78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Co różni historyków polskich od ukraińskich w ocenie zbrodni wołyńskiej?

Rozwiązanie: