75 76 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96

Do czego i w jaki sposób zmierzał Stalin w sprawie polskiej?

Rozwiązanie: