73 75 76 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95

Wymień argumenty Mikołajczyka przeciwko zmianie wschodniej granicy Polski.

Rozwiązanie: