68 69 70 71 72 73 75 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Wymień główne cele powstania warszawskiego 

Rozwiązanie: