65 66 68 69 70 71 72 73 75 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Wytłumacz, dlaczego dowódcy AK zdecydowali się rozpocząć powstanie Warszawskie  

Rozwiązanie: