52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 68 69 70 71 72 73

Wyjaśnij, jaki cel miały deportacje Polaków przeprowadzone w latach 1940 - 1941.

Rozwiązanie: