48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70

Co zarządził niemiecki komendant policji?

Rozwiązanie: