41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Dlaczego Stalin zamierzał podporządkować sobie kraje Europy Środkowo - Wschodniej?

Rozwiązanie: