41 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62

Przypomnij, które państwa należały do wielkiej koalicji w czasie II wojny światowej.

Rozwiązanie: