37 38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59

Wymień zdobycze japońskie do 1942 r.

Rozwiązanie: