34 35 36 37 38 39 41 42 43 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56

Dlaczego Monte Cassino było trudne do zdobycia?

Rozwiązanie: