20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 39 41 42

Tekst dotyczy okupowanej Holandii. Wymień podane w nim ograniczenia nałożone na Żydów pod względem: a) przebywania w miejscach publicznych, b) korzystania ze środków komunikacji, c) uprawiania sportu. 

Rozwiązanie: