249 251 252 253 255 257 258 260

Przedstaw skutki przystąpienia Polski do NATO.

Rozwiązanie: