240 241 242 244 245 246 247 249 252 253 255 257 258 259 260

W jaki sposób daniem autora historia może pomóc zachować i kontynuować cywilizację?

Rozwiązanie: