238 239 240 241 242 244 245 246 247 251 252 253 255 257 258 259 260

Dlaczego w czasie rewolucji naukowo-technologicznej wzrosła role usług?

Rozwiązanie: