221 222 223 224 225 227 229 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

Przypomnij do czego i w jaki sposób dążyła OWP.

Rozwiązanie: