214 215 216 219 220 221 222 223 224 227 229 230 231 232 233 234 235 236

Kto walczył o władzę w Chinach po śmierci Mao Zedonga i kto wyszedł zwycięsko z tej walki ?

Rozwiązanie: