213 214 215 216 219 220 221 222 224 225 227 229 230 231 232 233 234

Przedstaw wpływ wydarzeń w Polsce na Jesień Narodów w Europie.

Rozwiązanie: