213 214 215 216 219 220 221 223 224 225 227 229 230 231 232 233

Po utworzeniu Litwy ZSSR stracił bezpośrednie połączenie z obwodem kalingradzkim. Wskaż go na mapie.

Rozwiązanie: