203 204 205 206 208 209 210 213 215 216 219 220 221 222 223 224 225

Wymień państwa utworzone na obszarach byłego ZSRR.

Rozwiązanie: