12 13 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Podaj przyczyny i wynik wojny zimowej.

Rozwiązanie: