196 197 198 199 200 201 203 204 205 208 209 210 213 214 215 216

Wyjaśnij w jaki sposób rozmowy okrągłego stołu doprowadziły do powstania III Rzeczypospolitej.

Rozwiązanie: