192 193 194 196 197 198 199 200 201 204 205 206 208 209 210 213 214

Co jest podstawą porozumienia obu stron rozmów ?

Rozwiązanie: