190 191 192 193 194 196 197 198 199 201 203 204 205 206 208 209 210

Kiedy i dlaczego władze PRL zniosły stan wojenny?

Rozwiązanie: