183 184 185 186 188 190 191 192 193 196 197 198 199 200 201 203 204 205

Dlaczego, społeczny protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego okazał się stosunkowo słaby?

Rozwiązanie: