178 180 181 182 183 184 185 186 190 191 192 193 194 196 197 198 199

Co jest pierwszym i najważniejszym żądaniem strajkujących?

Rozwiązanie: